Polityka prywatności i polityka cookies

Niniejsza Polityka prywatności i polityka cookies określa zasady przetwarzania, ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies, zbieranych przez naszą stronę internetową, w związku z korzystaniem z naszego newslettera oraz formularza kontaktowego. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych naszych użytkowników i przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

1. Informacje ogólne

1.1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszej strony internetowej jest Idea House Development Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem 80-283 ul. Ks. J.Tischnera 22 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd pod numerem KRS: 0000873759 , NIP: 9571129022, REGON: 387709661.

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: info@wzgorze-pepowo.pl.

1.2 Cele przetwarzania danych osobowych

Gromadzone dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia wysyłki newslettera oraz udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania użytkowników. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe w celach statystycznych, doskonalenia naszych usług, personalizacji treści oraz prowadzenia działań marketingowych.

1.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa oraz w oparciu o zgodę użytkownika.

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

2. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

 

2.1 Newsletter

W przypadku zapisu do naszego newslettera gromadzimy
następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres e-mail. Dane te są
wykorzystywane w celu dostarczania informacji, aktualności, ofert promocyjnych
i innych materiałów marketingowych dotyczących naszych produktów i usług.

2.2 Formularz kontaktowy

Przy użyciu formularza kontaktowego gromadzimy takie dane
jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie) oraz treść
wiadomości. Dane te są używane do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie lub
zapytanie oraz do utrzymania kontaktu z użytkownikiem w celu świadczenia usług.

2.3 Rodzaje danych osobowych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej,
newslettera i formularza kontaktowego możemy gromadzić różne kategorie danych
osobowych, takie jak:

– Imię i nazwisko

– Adres e-mail

– Numer telefonu

– Preferencje dotyczące treści i komunikacji

2.4 Sposoby gromadzenia danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe w następujący sposób:

– Kiedy użytkownik dobrowolnie podaje nam swoje dane poprzez
wypełnienie formularza kontaktowego lub zapisanie się do newslettera.

– Kiedy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej,
automatycznie gromadzimy pewne informacje, takie jak adres IP, typ
przeglądarki, strefę czasową itp., za pomocą plików cookies i podobnych
technologii.

2.5 Cel gromadzenia danych osobowych

Gromadzone dane osobowe są wykorzystywane w następujących
celach:

– Dostarczanie użytkownikom informacji, usług i produktów,
które zamówili lub na które wyrazili zainteresowanie.

– Wysyłka newslettera i innych materiałów marketingowych (w
przypadku wyrażonej zgody).

– Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania
użytkowników.

– Doskonalenie naszych usług i dostosowywanie ich do
indywidualnych preferencji użytkowników.

– Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona naszej strony
internetowej.

2.6 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie:

– Wyrażonej zgody użytkownika na przetwarzanie danych
osobowych w określonym celu.

– Konieczności przetwarzania danych osobowych w celu
wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem
umowy.

 

– Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako
administratorze danych.

3. Przekazywanie danych osobowych

3.1 Przetwarzanie przez podmioty trzecie

W celu świadczenia usług oraz realizacji określonych celów
przetwarzania, możemy przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak
dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych, dostawcy narzędzi
analitycznych, agencje marketingowe. Przekazujemy dane osobowe jedynie w
zakresie niezbędnym do realizacji usług i zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

3.2 Przekazywanie danych poza obszar EOG

 

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane
poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takiej sytuacji,
podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Okres przechowywania danych osobowych

4.1 Newsletter

Dane osobowe użytkownika zapisanego do newslettera
przechowujemy do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do momentu
zaprzestania wysyłki newslettera.

4.2 Formularz kontaktowy

 

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza
kontaktowego przechowujemy przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie
lub zapytanie, a także w celu utrzymania kontaktu z użytkownikiem.

5. Prawa użytkownika

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez naszą
stronę, posiada następujące prawa:

4.1 Prawo do dostępu i poprawiania danych osobowych

Użytkownicy mają prawo żądać dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania lub uzupełnienia w przypadku ich
nieprawidłowości.

4.2 Prawo do usunięcia danych osobowych

Użytkownicy mają prawo żądać usunięcia swoich danych
osobowych w przypadku, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały
zebrane, lub gdy wycofali swoją zgodę na ich przetwarzanie.

4.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownicy mają prawo żądać ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych w określonych sytuacjach, np. w przypadku kontestowania
ich dokładności lub niezgodności z prawem.

4.4 Prawo do przenoszenia danych osobowych

Użytkownicy mają prawo otrzymać swoje dane osobowe w
strukturalnym, powszechnie używanym formacie i przesłać je innemu
administratorowi danych.

4.5 Prawo do sprzeciwu

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się
przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli istnieją uzasadnione podstawy do
tego, związane z ich szczególną sytuacją.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami
za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w sekcji 1.1.

6. Zabezpieczenie danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed
nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieautoryzowanym ujawnieniem.
Wykorzystujemy bezpieczne protokoły komunikacji oraz zapewniamy dostęp do
danych osobowych jedynie upoważnionym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do
tych informacji w celu realizacji swoich obowiązków.

7. Plików cookies

 

7.1 Wykorzystanie plików cookies

Nasza strona internetowa może korzystać z plików cookies w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz dostosowania ich do indywidualnych preferencji użytkowników. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika (np. komputerze, tablecie, telefonie), które umożliwiają śledzenie aktywności użytkownika na stronie.

7.2 Rodzaje plików cookies

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies na naszej stronie:

– Pliki cookies niezbędne do działania strony – umożliwiają podstawowe funkcje strony, takie jak nawigacja, dostęp do zabezpieczonych obszarów strony i inne funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.

– Pliki cookies analityczne – umożliwiają gromadzenie informacji o sposobie korzystania z naszej strony, takich jak odwiedzone strony, czas spędzony na stronie, źródło ruchu itp. Te informacje są wykorzystywane w celu analizy i doskonalenia naszych usług.

– Pliki cookies reklamowe i marketingowe – umożliwiają dostarczanie spersonalizowanych treści reklamowych i marketingowych, które są bardziej dopasowane do preferencji i zainteresowań użytkownika.

7.3 Zarządzanie plikami cookies

Użytkownicy mogą zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej. Możliwe jest blokowanie lub usuwanie plików cookies, jak również ustawienie preferencji dotyczących akceptacji lub odrzucania plików cookies.

Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce.

8. Zmiany w Polityce prywatności i polityce cookies

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności i polityce cookies w dowolnym momencie. Aktualizacje zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne sprawdzanie treści Polityki prywatności i polityki cookies w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

 

Niniejsza Polityka prywatności i polityka cookies zostały ostatnio zaktualizowane w 04.07.2023r. W przypadku pytań, uwag lub żądań dotyczących prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w sekcji 1.1.